tel./fax: 22 612-00-95
biuro@tomiraf.pl
ul. Trakt Lubelski 1G
05-408 Wola Karczewska

BUDOWA i REMONTY DRÓG

Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji w zakresie: budowy i remontów dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów oraz całorocznego utrzymania dróg. Dysponujemy szeroką bazą sprzętową, niezbędną do realizacji każdego zlecenia.

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w pracach polegających na:

•    budowie nawierzchni mineralno-bitumicznych, betonowych, z kostki brukowej a także z kruszyw naturalnych, łamanych,

•    remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z recyklera lub wytwórni,

•    układaniu poboczy przy pomocy układarki,

•    wykonywaniu kanalizacji deszczowych,

•    budowie przepustów i umacnianiu skarp rowów,

•    oznakowaniu pionowym i poziomym dróg.